Belangrijke PMT Update: Sneller, nieuwe functies en meer overzicht. Lees snel verder!

Product update Juni

Nieuw in PMT

Beste gebruikers,

In deze update willen we jullie graag meenemen in de recente ontwikkeling van PMT. Uit enquêtes die we de afgelopen maanden hebben gehouden kwam veelal terug dat jullie de Planning maken pagina als traag ervaren en dat de pagina onoverzichtelijk en (daarmee) ongebruiksvriendelijk is. Deze feedback nemen wij serieus. Er is de afgelopen maanden daarom hard gewerkt aan een nieuwe versie van PMT, waarin we specifiek deze problemen aanpakken. 

Onderdeel van deze nieuwe PMT-versie zijn ook een aantal nieuwe functionaliteiten. De selectie van de functionaliteiten die zijn ontwikkeld is niet alleen gebaseerd op de feedback die binnen is gekomen tijdens de livegang van de Planning pagina, maar ook op de feedback die jullie ons gegeven hebben via onze suggesties pagina. Daar is door jullie volop gestemd. Geweldig om te zien dat jullie allemaal zo betrokken zijn bij ons product.  

Wat zit er in de nieuwe PMT-update?

Performance verbeteringen 

De performance van PMT wordt verder verbeterd. Dit is te merken in het gebruik van de pagina's (denk aan het scrollen door de pagina, het uitvoeren van acties op de pagina). Voor het verbeteren van de laadsnelheid van de nieuwste PMT-pagina’s (zoals Planning maken) is eind vorig jaar al een belangrijke update doorgevoerd. De nieuwe update brengt op dat vlak geen veranderingen met zich mee 

Nieuwe functionaliteiten  

“Handmatig sorteren” 
In de oude versie van PMT was er een functie om handmatig de volgorde van medewerkers te bepalen in de planning.  Sinds de introductie van de Planning maken pagina is het herintroduceren van handmatig sorteren een veelgehoorde wens. Hierop is veruit het meest via gestemd via onze suggestiespagina! We hebben deze functionaliteit op jullie verzoek daarom teruggebracht in de Planning maken pagina, maar dan beter! 

Je kunt in de nieuwe versie van PMT meerdere handmatig gesorteerde lijsten voor jezelf aanmaken en opslaan, waarbij je intuïtief de medewerkers in een eigen volgorde zet. Je kunt dit zowel doen in een pagina die gegroepeerd is op afdelingen, als een ongegroepeerde pagina. De handmatig sortering die je opslaat is vervolgens bruikbaar in de groepering die op dat moment actief is. Als kers op de taart is deze functionaliteit ook beschikbaar op de Standaard roosters pagina én de nieuwe Controle uren pagina, welke de huidige Totaaloverzicht pagina gaat vervangen. 

“Verbeterde Excel rooster export” 
De Excel-export in de Planning maken pagina is verbeterd. De functie exporteert nu exact wat er zichtbaar is op het scherm. Daarmee houdt de functie nu dus rekening met toegepaste groepeer-, sorteer- en filteropties. Ook hebben we de mogelijkheid toegevoegd om bepaalde informatie in de Excelexport te tonen of te verbergen. Denk hierbij aan niet-productieve uren en dag opmerkingen. Bij het exporteren naar Excel worden standaard de productieve diensten geëxporteerd. Met deze aanpassing is de Excel export veel flexibeler geworden. 

“Totaal geplande uren per dag” 
In de Planning maken pagina hebben we een optie toegevoegd om de geplande uren per dag te tonen. Zoals bij de weektotalen tonen we hierbij ook het onderscheid tussen productief en niet-productief. Deze optie helpt om overzicht te behouden tijdens het plannen. De regel met totalen per dag is naar wens aan- of uit te zetten. 

“Medewerkers van andere afdelingen plannen” 
In de oude versie van PMT was er een optie tijdens het plannen om voor één week een medewerker toe te voegen aan een afdeling. Hiermee was het mogelijk om iedere medewerker in de winkel te plannen op iedere afdeling. Verschillende gebruikers hebben aangegeven dat ze deze flexibiliteit tijdens het plannen missen. Om deze reden brengen we deze optie terug, maar dan in aangepaste vorm.  

In de Planning maken pagina wordt de mogelijkheid toegevoegd om gebruikers toe te staan om iedereen in de winkel te kunnen plannen op een dienst. Dit kan met de opties 'Wissel medewerker' (in het geval van een reeds toegewezen productieve dienst) en 'Medewerker toewijzen' (als er sprake is van een niet-toegewezen dienst). In het scherm dat open wanneer een gebruiker deze opties gebruikt, is een knop toegevoegd om alle medewerkers in de winkel te tonen. Vanzelfsprekend tonen we hier alleen medewerkers die beschikbaar zijn op het moment waarop de dienst gepland staat. De top 5 suggestie die eerder werd getoond bij het selecteren van deze opties hebben wij voorlopig verwijderd. Het viel ons op dat er maar zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt.  

Mijn Rooster: Verlof informatie is verwijderd 
Sinds enige tijd hebben we een nieuwe pagina voor de medewerker om alle informatie over de verlofstanden in te zien. Deze pagina heet “Mijn verlof”. Hierin kun je alles terugvinden over je huidige saldo, maar ook de informatie over je verlof opbouw per week.

Om het overzichtelijk te houden hebben we daarom de verlofstanden verwijderd van de pagina “Mijn rooster”. Ook in de e-mail die verstuurd wordt bij het publiceren van een rooster zijn de verlofstanden verwijderd. De nieuwe "Mijn verlof" pagina is hiermee dé bron geworden voor alle informatie over aanstaand en nog op te nemen verlof. 

Wanneer staat de nieuwe PMT-update live? 
Op dit moment wordt de nieuwste versie van PMT getest door een aantal van onze klanten en gebruikers. Nadat deze tests zijn afgerond zullen we de nieuwe update stapsgewijs live zetten voor alle klanten. De verwachting is dat we hiermee in juni van start kunnen gaan. Communicatie over de volgorde van live zetten volgt nog. Deze volgorde wordt in nauw overleg met iedere klant bepaald. 

Verbeteren overzicht en gebruiksvriendelijkheid van Planning maken

Met een snellere Planning maken pagina én het toevoegen van nieuwe functionaliteiten zijn we er nog niet. Aanvullend hierop heeft ons designteam de afgelopen periode gewerkt en een aantal ideeën uitgewerkt met als doel om de gebruikersvriendelijkheid van de Planning maken pagina te verbeteren. De designaanpassingen moeten ervoor zorgen dat gebruikers beter hun weg kunnen vinden in de pagina en sneller toegang hebben tot veelgebruikte functionaliteiten. 

Vanaf medio Juni staat er een enquête live in PMT. Hierin leggen we de beoogde verbeteringen voor aan gebruikers van de Planning maken pagina. Op basis van de feedback die we verzamelen gaan we vervolgens aan de slag met de realisatie van deze optimalisaties. We verwachten deze verbeteringen live te kunnen zetten in een volgende PMT-update.  

In de App

“Totale uren per week” & “Verjaardagen” 

In de app zijn er ook een aantal updates doorgevoerd, zo wilden onze gebruikers de totale uren per week kunnen inzien en de verjaardagen van de collega’s. 
Dit hebben we geïmplementeerd en is inmiddels beschikbaar in de laatste versie van onze app 

Wat komt er nog meer aan?  

Voor de pagina Planning maken: 
De wijzigingen die we op korte termijn doorvoeren voor de Planning maken pagina zijn allemaal gericht op het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de pagina. Zoals eerder vermeld in deze product update, gaan we op korte termijn een enquête live zetten, waarin we een aantal ideeën toetsen die het overzicht op - en daarmee de gebruiksvriendelijkheid van - de Planning maken pagina moeten verbeteren. 

Uitgangspunt is om de uitkomsten van deze enquête op korte termijn te implementeren, Ook gaan we de navigatie door de pagina met het toetsenbord verbeteren. Hierdoor wordt het mogelijk om sneller door de planning te navigeren, en kost het minder tijd om een dienst aan te passen of aan te maken. De snelheid van het aanmaken of aanpassen van een dienst wordt verder versneld door opnieuw het gebruik van 2 of 3 getallen te ondersteunen voor tijdsinvoer. In het oude PMT vertaalden we de invoer van tijden tijdens het plannen automatisch naar een geldige waarde. Zo werd '15' automatisch '00:15' en '145' automatisch '01:45'. Deze vertaling gaan we herintroduceren in Planning maken. 

Tot slot wordt de mogelijkheid toegevoegd om een bestaande productieve dienst direct om te zetten naar een niet-productieve dienst, en vice versa. Dit maakt het overbodig om eerst een dienst te verwijderen en vervolgens handmatig een nieuwe aan te maken van een andere soort. 

Voor de Controle uren pagina: 
Op dit moment opent de pagina standaard op de huidige week. Dit gaan we aanpassen naar de voorgaande week, aangezien in de meeste gevallen de controle op die week plaatsvindt. 

Ook gaan we, net als in de Planning maken pagina, het horizontaal verslepen van diensten ondersteunen in de pagina. Daarmee wordt het mogelijk om bij een medewerker een bestaande dienst eenvoudig te verplaatsen naar een andere dag. 

Voor de Stuurinformatiepagina: 
In de nieuwe Stuurinformatiepagina gaan we een dag totalen sectie (met per dag: omzet, uren, productiviteit en LPGU) op winkel- en bedrijfsniveau toevoegen. Deze dag totalen zijn op dit moment alleen nog beschikbaar per afdeling. Met het toevoegen van deze informatie komt op winkelniveau gedetailleerdere data beschikbaar om op te sturen. 

Tot de volgende update!

Met vriendelijke groet,

 

PMT Personeelstool helpdesk

Op deze help pagina van PMT maken we je wegwijs met onze PMT personeelstool. Binnen dit helpcenter geven we support met helpartikelen voor alle medewerkers, managers en ondernemers. Voor medewerkers is de uitleg over Mijn Rooster en Mijn Beschikbaarheid belangrijk. Ook is er uitleg te vinden over inloggen in PMT en over de PMT app.


Wil je inloggen in de PMT App?

Inloggen doe je met een gebruikersnaam en wachtwoord. Bij sommige winkels kun je inloggen via een link in de personeelsportal. Heb je de app nog nooit gebruikt? Vraag dan aan je leidinggevende om je aan te melden voor de app. Je ontvangt dan een mail met een activatielink of een QR code. In dit artikel op onze help site geven we verdere uitleg over de PMT App als je er niet uitkomt.