Mijn Verlofbalans

Als de organisatie waar je werkt het verlof in PMT bijhoudt, dan staat het verlofsaldo op Mijn Verlofbalans. Op deze pagina kun je zien hoeveel verlof je al hebt opgenomen, hoeveel verlof je nog hebt en hoe je dit verlof opgebouwd hebt. Indien van toepassing vind je hier ook jouw ATV en TVT saldi..  

Hoe bouw je verlofuren op? 

In PMT kan het verlof zowel jaarlijks als wekelijks worden opgebouwd. Bij een jaarlijkse opbouw krijg je alle verlofuren waar je volgens jouw CAO recht op hebt, op 1 januari van ieder nieuw jaar toegekend. Bij een wekelijkse opbouw krijg je iedere week 1/52e deel van je jaarrecht toegekend. Hoe je de uren opbouwt, is afhankelijk van de keuze die jouw organisatie heeft gemaakt. 

Let op: Wanneer een organisatie gekozen heeft voor wekelijkse opbouw, dan zal in de meeste gevallen ook in jaren met 53 weken de verlofopbouw over 52 weken worden toegekend. Wanneer je wel over 53 weken opbouwt, ligt  de wekelijkse opbouw lager. 

Het opbouwen van verlof kan op basis van 2 methoden. Welke methode voor jou van toepassing is, is afhankelijk van de keuze die jouw organisatie heeft gemaakt: 

  • Methode 1: Op basis van contracturen 
    Wanneer je een vast of tijdelijk contract hebt met een vast aantal uur, verloopt je verlofopbouw  in de meeste gevallen op basis van je contracture.  
  • Methode 2: Op basis van gewerkte uren 
    Verlofopbouw op basis van gewerkte uren is meestal van toepassing voor een contracttype zonder vaste uren, zoals een Min/max (flexibel) contract.  

Opbouw extra vakantiedagen door dienstjaren of leeftijd 
Bij sommige organisaties of CAO’s krijg je extra verlofdagen als je ouder wordt of langer bij de organisatie werkt. Deze dagen vallen altijd onder het Bovenwettelijk verlof. In de meeste CAO’s geldt dat deze dagen worden toegekend vanaf het eerstvolgende vakantiejaar. Dus, als je in 2024 een jubileum bij jouw organisatie bereikt hebt, krijg je in 2025 een/de extra dag(en).  

Ik wil aan het begin van het jaar op vakantie, maar mijn organisatie bouwt wekelijks op 
Als jouw verlofsaldo wekelijks opgebouwd wordt, heb je aan het begin van het jaar een lager saldo. Het kan echter zo zijn dat jouw winkel het toestaat om (tijdelijk) een negatief saldo te hebben. In dat geval compenseer je de uren die je aan het begin van het jaar opneemt met verlofuren die je later in het jaar opbouwt.  

Wettelijk en bovenwettelijk verlof 

Als het om verlofuren gaat, zijn er vaak twee soorten waar je rekening mee moet houden: het wettelijk verlof en het bovenwettelijk verlof. Hier leggen we uit wat het verschil is en hoe het werkt. 

Afbeelding met tekst, lijn, Lettertype, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving 

Wettelijk verlof 

Het wettelijk verlof is het minimum aantal verlofuren dat je volgens de wet krijgt. Je ontvangt vier keer zoveel verlof als het aantal uren dat je per week werkt. Dus als je bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, heb je recht op 160 verlofuren, wat gelijk staat aan 20 vrije dagen. Als je geen vast contract hebt én je resterende contractduur is minder dan 1 jaar, dan wordt het aantal wettelijke verlofuren naar evenredigheid berekend. 

Hoe lang zijn wettelijke verlofuren geldig? 
Wettelijke verlofuren zijn geldig tot anderhalf jaar na het jaar waarin je ze hebt opgebouwd. Als je ze na anderhalf jaar niet hebt gebruikt, vervallen ze volgens de wet. Je werkgever kan hiervan  afwijken in positieve zin, wat inhoudt dat je uren ook ná deze verlooptermijn nog geldig zijn . Overleg dus met jouw werkgever welke  vervaltermijn voor jou van toepassing is. 

Bovenwettelijk verlof 

Naast het wettelijk verlof, kan het zijn dat je extra verlofuren krijgt. Dit wordt het bovenwettelijk verlof genoemd. Hoeveel bovenwettelijke verlofuren je krijgt, hangt af van de afspraken tussen werkgever en werknemers, welke meestal zijn vastgelegd in een CAO. 

Hoe lang zijn bovenwettelijke verlofuren geldig? 
Bovenwettelijke verlofuren zijn minstens vijf jaar geldig. Als je ze na vijf jaar niet hebt opgenomen, vervallen ze volgens de wet. Je werkgever hierover ook afwijkende afspraken maken met de werknemers. Je werkgever kan hiervan afwijken in positieve zin, wat inhoudt dat je uren ook ná deze verlooptermijn nog geldig zijn . Overleg dus me 

Hoe worden wettelijke en bovenwettelijke verlofuren opgeteld? 

Je bovenwettelijke verlofuren komen boven op je wettelijke verlofuren. Bijvoorbeeld:  

Als je 40 uur per week werkt en een vast contract hebt, heb je wettelijk recht op 20 vrije dagen. Maar misschien geeft de CAO je recht op 25 vrije dagen. Dan vallen 20 dagen onder het wettelijk verlof en 5 dagen onder het bovenwettelijk verlof.  

TVT en ATV saldi 

Je TVT en ATV saldi vind je onder Overigen in de tabel. Hieronder leggen we uit wat het is, hoe je het opbouwt en hoe lang deze uren geldig zijn. 

 

TVT Saldo 
Afhankelijk van de keuze die jouw werkgever gemaakt heeft, bouw je ook TVT-uren open. TVT staat voor Tijd voor Tijd. Dit zijn je overuren en deze bouw je op als je niet-structureel meer uren werkt dan er in je contract staan, zoals bij overwerken. Middels het TVT-saldo kan je werkgever deze extra gewerkte uren verrekenen.  Ook zijn deze uren eventueel op te nemen als vrije uren. Maar overleg altijd met je leidinggevende hoe deze uren inzet. 

ATV Saldo 
Afhankelijk van de keuze die jouw werkgever gemaakt heeft, bouw je ook ATV-uren open. ATV staat voor Arbeidstijdverkorting. Hierbij werk je wekelijks structureel meer uren dan er in je contract staan. Hiermee onderscheid ATV zich van TVT, wat een niet-structureel karakter heeft.  

Er zijn twee situaties mogelijk, namelijk wekelijks opnemen of ATV uren opbouwen. Als je het wekelijks opneemt krijg je bijvoorbeeld 40 uur uitbetaald, maar je werkt maar 37 uur. Dan heb je wekelijks 3 uur ATV. Het kan echter ook dat je wekelijkst ATV uren opbouwt. Dan werk je bijvoorbeeld 40 uur, maar er staan 38 uur in je contract. Dan bouw je 2 uur per week ATV op. Deze situatie komt minder voor. 

Verlofopbouw 

Onder het kopje Verlof zie je jouw verlofopbouw tot vandaag en de verwachte opbouw van je verlof tot het einde van het jaar.  

Verlofopbouw tot vandaag: 

Wekelijkse opbouw op basis van de uren die je in de afgelopen weken van de geselecteerde periode gewerkt hebt, plus de dagen die je in de huidige week al gewerkt hebt. 

Verlofopbouw tot einde jaar: 

Het verwachte indicatieve saldo op basis van het aantal uren dat je per week werkt volgens je contract. Hierin wordt ook rekening gehouden met eventuele contractwijzigingen in een jaar, bijvoorbeeld als je meer of minder gaat werken.  

Balanshistorie 

Als jouw werkgever je inzicht geeft in de historische opbouw van jouw verlofbalans, vind je deze informatie terug onder 'balanshistorie'. Hier kun je per week uit het verleden de ontwikkeling van jouw verlof, ATV en TVT saldi zien. Je kunt selecteren welke weken je wilt zien met de weekselector.  

Afbeelding met tekst, Lettertype, schermopname, wit

Automatisch gegenereerde beschrijving

 Vervolgens kun je in de tabel het saldo zien bij de start van de week, hoeveel er opgebouwd en afgebouwd is, en het saldo aan het eind van de week.  

 Ga verder met de volgende stap: Beoordelingen

PMT Personeelstool helpdesk

Op deze help pagina van PMT maken we je wegwijs met onze PMT personeelstool. Binnen dit helpcenter geven we support met helpartikelen voor alle medewerkers, managers en ondernemers. Voor medewerkers is de uitleg over Mijn Rooster en Mijn Beschikbaarheid belangrijk. Ook is er uitleg te vinden over inloggen in PMT en over de PMT app.


Wil je inloggen in de PMT App?

Inloggen doe je met een gebruikersnaam en wachtwoord. Bij sommige winkels kun je inloggen via een link in de personeelsportal. Heb je de app nog nooit gebruikt? Vraag dan aan je leidinggevende om je aan te melden voor de app. Je ontvangt dan een mail met een activatielink of een QR code. In dit artikel op onze help site geven we verdere uitleg over de PMT App als je er niet uitkomt.