Rapportage verlofsaldi

Wanneer voor jouw winkel ingesteld staat dat verlofsaldi in PMT bijgehouden worden, beschikt u over een aantal verlofrapportages. De rapportages zijn terug te vinden onder 'Rapporten' -> 'Rapportage verlofsaldi'. De overzichten zijn beschikbaar voor de rollen bedrijfsleiding, afdelingsmanager en assistent manager.
Op de pagina zijn 3 soorten overzicht beschikbaar. Hieronder worden ze alle drie behandeld.  

Mutaties per week

 

Laat voor één week per medewerker en per verlofsoort het oude saldo zien, de mutaties (plus en min) en het nieuwe saldo. In de afbeelding hierboven is oud dus de stand aan het begin van week 16 en saldo het saldo waarmee de week wordt afgesloten. Voor weken die nog definitief zijn, wordt gerekend met de informatie die op dat moment beschikbaar is. Meer informatie over het indicatief verlofsaldo lees je hier

Onderaan de lijst met medewerkers ziet u het totaal per kolom.

Door op het kopje Medewerker te klikken, kun je de voornamen van a tot z fileren of andersom.

Status per week

Toont de eindstanden van de medewerkers per week. Het voorbeeld in de bovenstaande afbeelding geeft de eindstand van week 16 aan. Naast informatie over verlofsaldi, worden ook de totalen voor overige afwezigheidsuren getoond. Het grootste verschil met de vorige rapportage is de doorvertaling van de saldi in kosten. 

Net als bij de vorige rapportage kun je door op het kopje Medewerker te klikken, de voornamen van a tot z fileren of andersom.

Let op! De kolommen met kosten worden alleen weergeven indien de winkeloptie hiervoor aan staat.

Mutaties per medewerker

Hier kun je op medewerkerniveau het verloop van de saldi per week volgen. Je kan zelf selecteren voor welke weken je deze informatie wil zien. 

Iedere rapportage heeft een printknop om het overzicht eenvoudig uit te printen. De rapportage Status per week biedt ook nog de optie om een Excel export te maken. 

PMT Personeelstool helpdesk

Op deze help pagina van PMT maken we je wegwijs met onze PMT personeelstool. Binnen dit helpcenter geven we support met helpartikelen voor alle medewerkers, managers en ondernemers. Voor medewerkers is de uitleg over Mijn Rooster en Mijn Beschikbaarheid belangrijk. Ook is er uitleg te vinden over inloggen in PMT en over de PMT app.


Wil je inloggen in de PMT App?

Inloggen doe je met een gebruikersnaam en wachtwoord. Bij sommige winkels kun je inloggen via een link in de personeelsportal. Heb je de app nog nooit gebruikt? Vraag dan aan je leidinggevende om je aan te melden voor de app. Je ontvangt dan een mail met een activatielink of een QR code. In dit artikel op onze help site geven we verdere uitleg over de PMT App als je er niet uitkomt.