Stuurinformatie - Doorsnedes

Op de pagina Stuurinformatie kun je optie Doorsnedes selecteren:

Deze stuurinformatie geeft met name verfijning op het kostenaspect van die specifieke week. Je kan dit voor alle afdelingen of voor een specifieke afdeling bekijken.

De tabel heeft de volgende tabbladen:

  • Indirecte taken (let op: deze staat niet bij alle winkelformules ingericht): geeft gedetailleerde informatie over geboekte activiteiten van de deze urensoort. Meer informatie over indirecte uren vind je hier
  • Niet-productieve uren: een overzicht in uren en kosten van ziekte, verlof, atv en feestdag-uren
  • Contracturen mix: een verfijning op basis van een aantal categorieën van contracturen
  • Contracttype mix: een verfijning op basis van contractsoorten
  • Leeftijden mix: een verfijning op basis van leeftijdsklassen
  • Toeslag Uren: een overzicht in uren en kosten van de soorten toeslag
  • WAB: een overzicht van de uren die op WBNG (Wel Betaald Niet Gewerkt) geboekt worden
  • Verlofsoorten: een overzicht van de op en afbouw van op basis van de verlofsoort

Indirecte taken

In het bovenstaande voorbeeld is 4 uur op de taak 'Schappenplan' geboekt. Dat is 0,49% van het totaal aantal geboekte productieve uren. In geld betekent dit in totaal €55,48 en dat is 0,04% van de totale omzet. 

Niet-productieve uren

Dit tabblad heeft dezelfde kolommen als het vorige tabblad met "Indirecte uren". Er wordt nu echter onderscheid gemaakt tussen de verschillende niet-productieve uursoorten. In het bovenstaande voorbeeld wordt er Verlof, Onbetaald verlof en ATV geboekt. Belangrijk is dat deze uren geen onderdeel uitmaken van de productieve uren. Het percentage is dus het aandeel ten opzichte van de gewerkte uren.

Qua kosten voor Verlof en ATV wordt in dit voorbeeld niets opgenomen omdat deze componenten in het kpu van de medewerkers voorgecalculeerd zijn.

Contracturen mix

In deze weergave worden de uren en kosten op basis van contracturen weergegeven. 

Er zijn in het voorbeeld 37 medewerkers met een contract tussen de 1 en 12 uur ingezet voor in totaal 438,25 uur. Dit is minder dan het aantal uur dat de medewerkers in totaal ingezet moesten worden, volgens hun contract. Dat was in totaal namelijk 444 uur. Het aantal geboekte uren (438,25) voor medewerkers met dit aantal contracturen is 53,46% van het totaal aantal geboekte uren.

Qua kosten hebben we het over €3812,52 ofwel 2,42% van de totale winkelomzet.

De laatste 3 kolommen geven inzicht in wat de loonkosten hadden kunnen zijn met de medewerkers die aan de afdeling zijn gekoppeld. In dit voorbeeld zijn de gemiddelde loonkosten per gewerkt uur (LPGU) €8,70. Als we hier de kosten voor toeslagen (zie de tab Toeslag Uren) vanaf halen, is het LPGU €7,35. Het gemiddelde kpu (kostprijsuurloon) van medewerkers is €6,71. Het verschil tussen de laatste twee kolommen (LPGU Excl.toeslagen en Gemiddelde Kpu) geeft dus aan of er gemiddeld meer of minder dure medewerkers ingezet zijn. In dit geval is het gemiddelde uurloon daardoor €0,64 hoger dan het zou kunnen zijn. 

Contracttype mix

Hierin worden uren en kosten uitgesplitst op contractsoort en volgens dezelfde logica als bij de Contracturen mix zoals hierboven beschreven. De laatste kolom (Potentiële besparing p/jr.) is echter uniek voor deze tab. 

In dit voorbeeld zijn 37 hulpkracht contracten ingezet waarvan het uurloon zonder toeslagen gemiddeld €7,35 per uur was.  Het gemiddelde kpu van de medewerkers op de afdeling is €6,71. Het daadwerkelijk ingezette uurloon ligt dus gemiddeld €0,64 hoger. In de laatste kolom wordt het besparingspotentieel doorgerekend naar een jaar. Dit wil zeggen dat als de ingezette medewerkers daadwerkelijk gemiddeld €6,71 zouden kosten, het (op basis van deze week) na 52 weken een besparing van €14.480,25 zou opleveren.

Leeftijden mix

Deze tabel leest hetzelfde als de Contracturen mix, echter is hier de categorisering op basis van leeftijdsklassen. 

Toeslag uren

Met dit overzicht wordt de impact van toeslagen op de loonkosten inzichtelijk gemaakt. Voor 92 uur van de ingezette uren is een toeslag berekend. Dit is 11.22% van alle productieve uren. 
In dit voorbeeld is er €535,16 aan toeslagen geboekt en dit is 0,34% van de totale omzet. Het totale loonkostenpercentage valt dus 0,34% hoger uit door de toeslagen. 

WAB

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de uren die geboekt worden op de code WBNG (Wel Betaald Niet Gewerkt). De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) stelt dat medewerkers met een oproepovereenkomst minimaal 3 uur per week geboekt moeten worden. In PMT is in te richten dat medewerkers die het kenmerk oproepovereenkomst hebben minimaal 3 uur geboekt worden. Als je zo'n medewerker dan minder dan 3 uur boekt, wordt dit door het systeem automatisch aangevuld tot 3 uur onder de code WBNG. 

Verlofsoorten

Hier vind je de verlofsoorten en de totale op- en afbouw daarvan. Je kunt hiermee de totale pot aan verlofsoorten in de gaten houden. In het voorbeeld zien we dat op deze afdeling de medewerkers in totaal nog 14,05 uur vakantie hebben en dat er deze week niets is opgenomen. De kolom Netto geeft daarom nog steeds hetzelfde aantal uren. Voor de tvt saldi geldt dat er meer tvt is opgenomen dan dat er aan het begin van de week stond. Uiteindelijk is er 1,77 uur te weinig gewerkt t.o.v. contract.  

PMT Personeelstool helpdesk

Op deze help pagina van PMT maken we je wegwijs met onze PMT personeelstool. Binnen dit helpcenter geven we support met helpartikelen voor alle medewerkers, managers en ondernemers. Voor medewerkers is de uitleg over Mijn Rooster en Mijn Beschikbaarheid belangrijk. Ook is er uitleg te vinden over inloggen in PMT en over de PMT app.


Wil je inloggen in de PMT App?

Inloggen doe je met een gebruikersnaam en wachtwoord. Bij sommige winkels kun je inloggen via een link in de personeelsportal. Heb je de app nog nooit gebruikt? Vraag dan aan je leidinggevende om je aan te melden voor de app. Je ontvangt dan een mail met een activatielink of een QR code. In dit artikel op onze help site geven we verdere uitleg over de PMT App als je er niet uitkomt.