Koppeling met AFAS

Voor sommige klanten die naast PMT gebruik maken van de HR-applicatie van AFAS is de 'Verlof/afwezig' module gekoppeld met AFAS. In dit artikel leggen we uit hoe deze functionaliteiten werken. Wil je weten of deze inrichting voor jouw winkel van toepassing is? Ga dit dan na bij jouw applicatiebeheerder van PMT. 

Afwezigheidsregistraties- & types

Welke afwezigheidstypes vanuit de koppeling met AFAS worden gevoed, is afhankelijk van de inrichting voor jouw PMT winkel. In de meeste gevallen worden tenminste ziek en zwangerschapsverlof vanuit de koppeling met AFAS gevoed. Wanneer een afwezigheidsregistratie afkomstig is uit AFAS, kun je dit terug zien aan de bron. Voor afwezigheidsregistraties afkomstig uit AFAS is de bron 'Extern'. 

Afwezigheidsregistratie voor specifieke tijden

Vanuit de koppeling met AFAS is het mogelijk om een medewerker afwezig te melden voor specifieke tijden. PMT kijkt hiervoor naar de start- en /of eindtijd die wordt aangeleverd vanuit AFAS. Wanneer deze afwijkt van 00:00 of 23:59 uur, neemt PMT de aangeleverde start- en eindtijd over en past de verdere logica voor een afwezigheidsregistratie voor specifieke tijden toe. 

Wanneer een medewerker voor specifieke tijden afwezig wordt gemeld, kijkt PMT voor de berekening van de uren naar het gedeelte van de afwezigheidsregistratie welke overlapt met de ingeroosterde uren. Staat de medewerker van 08:00 tot 17:00 uur ingeroosterd, en wordt de medewerker van 13:00 tot 17:00 uur ziekgemeld, dan boekt PMT 4 ziekte uren. 

Gedeeltelijke afwezigheidsregistratie 

Wanneer sprake is van een re-integratie is het, afhankelijk van de inrichting, mogelijk om in AFAS een aanwezigheidspercentage mee te geven. Zo kan bijvoorbeeld geregistreerd worden dat een medewerker voor 50% aanwezig is en het overige gedeelte van de uren ziek is.

Als er in AFAS een voor een afwezigheidsregistratie een aanwezigheidspercentage is ingevoerd welke afwijkt van 0%, laat PMT de ingeroosterde uren staan. Dit maakt het mogelijk om de uren waarop de medewerker aanwezig is als productieve uren in het rooster te zetten, zonder dat deze door de afwezigheidsregistratie worden verwijderd. 

Afhankelijk van e inrichting kan het zijn dat PMT de ziekte uren ook naar rato berekent. Staat de medewerker 32 uur ingeroosterd, en is er een aanwezigheidspercentage van 50% opgevoerd in AFAS, dan boekt PMT in deze week voor deze medewerker 16 ziekte uren. 

PMT Personeelstool helpdesk

Op deze help pagina van PMT maken we je wegwijs met onze PMT personeelstool. Binnen dit helpcenter geven we support met helpartikelen voor alle medewerkers, managers en ondernemers. Voor medewerkers is de uitleg over Mijn Rooster en Mijn Beschikbaarheid belangrijk. Ook is er uitleg te vinden over inloggen in PMT en over de PMT app.


Wil je inloggen in de PMT App?

Inloggen doe je met een gebruikersnaam en wachtwoord. Bij sommige winkels kun je inloggen via een link in de personeelsportal. Heb je de app nog nooit gebruikt? Vraag dan aan je leidinggevende om je aan te melden voor de app. Je ontvangt dan een mail met een activatielink of een QR code. In dit artikel op onze help site geven we verdere uitleg over de PMT App als je er niet uitkomt.