Wettelijk en bovenwettelijk verlof in PMT

Wettelijk en bovenwettelijk verlof

Jaarlijks heeft een medewerker recht op 20 verlofdagen, dit vormt het wettelijk verlof deel. Daar bovenop ontvangen medewerkers ook enkele dagen bovenwettelijk verlof op basis van relevante CAO bepalingen. Voor beide verlofsoorten geldt dat de opgebouwde saldi op enig moment vervallen. De vervaldatum voor wettelijk verlof is 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarin het verlof recht is ontstaan. Voor bovenwettelijk verlof is dit 1 januari van het 5e jaar nadat het verlof recht is ontstaan. 

Vanaf januari 2022 is het mogelijk om in PMT gebruik te maken van de functionaliteit om verlof opbouw te splitsen in bovenwettelijk en wettelijk verlof. 

PMT slaat automatisch bij het sluiten van week 52 van 2021 al het resterende verlof van 2021 op en zet dit om naar bovenwettelijk verlof voor het verlofjaar 2021. 

 

  • Splitsen van verlof opbouw

Wanneer je gebruik maakt van de functionaliteit in PMT om de verlof opbouw te splitsen in bovenwettelijk en wettelijk verlof zie je dit niet direct terug in PMT. Op de achtergrond wordt de opbouw echter wel gesplitst opgeslagen. Bij het sluiten van de week wordt automatisch bepaald welk deel het wettelijk, en welk deel het bovenwettelijk verlof van de medewerker vormen. Deze waarden zullen gesplitst worden opgeslagen zodat PMT juist bij kan houden welk deel van de twee types verlof op welk moment komt te vervallen. 

  • Opname van verlof

Wanneer er verlof wordt opgenomen zullen de uren automatisch van het juiste saldi, dat wil zeggen het deel dat als eerste komt te vervallen, worden afgetrokken. 

  • Vervallen van verlof

In alle verlof rapportages is een extra kolom toegevoegd genaamd 'verlopen'. Wanneer een deel van het verlof is komen te vervallen wordt dit getoond in deze kolom. Je ziet dan welk deel van het verlofsaldo van de medewerker is komen te vervallen op dat moment. PMT zal dit verlof nooit automatisch laten vervallen. 

 

  • Verlof overzicht medewerker

Naar verwachting zullen we vanaf het derde kwartaal van 2022 een nieuw verlof overzicht voor de medewerker beschikbaar stellen. Hierin kan de medewerker inzien hoeveel verlof zij nog kunnen aanvragen en of zij dit tijdig moeten doen in verband met mogelijk verval van verlofuren. Dit nieuwe verlof overzicht zal doorgerekend naar het einde van het kalenderjaar laten zien hoeveel verlof er per verlofsoort nog op te nemen is, en hoeveel verlof er komt te vervallen wanneer dit niet voor de vervaldatum wordt opgenomen. 

 

  • Import/export verlofsaldi

Wil je wijzigingen maken in het verlof dat PMT automatisch omzet, of zelf verlofstanden willen importeren, dan kun je gebruik maken van het import bestand, mits de verlofstanden import voor jouw winkel is geactiveerd. Ga hiervoor naar de pagina 'Medewerkers' ->'Medewerkerbeheer' en klik op de knop Upload of Download. In het scherm dat zich opent kun je ervoor kiezen om een bestand te exporteren door de gewenste datum van de download in te vullen en op de groene knop Download te klikken. 

Het import bestand toont per medewerker een aantal rijen met daarop de verschillende soorten verlof (type balans), de waardes van het verlof, het jaar waarin het is opgebouwd en het jaar waarin het verlof komt te vervallen. Hieronder een voorbeeld van het import bestand waarop voor Medewerker Doe de 4 verschillende verlofsoorten, ATV, Compensatie uren, Bovenwettelijk verlof en Wettelijk verlof worden getoond. 

Er kunnen meerdere verlof regels worden aangeleverd in het bestand, regels die niet worden aangeleverd worden niet overschreven. Wil je bijvoorbeeld ATV niet overschrijven, dan voeg je deze regel niet aan het import bestand toe. 

 

Uitbetaling saldi bij einde dienstverband

Vanaf januari 2022 biedt PMT de mogelijkheid om openstaande verlofsaldi automatisch te boeken als uitbetaling bij een einde dienstverband van een medewerker.

Hiervoor zijn nieuwe regels toegevoegd aan de PMT regels op de 'CAO instellingen' pagina. Deze regels kunnen desgewenst worden geactiveerd, op voorwaarde dat je accountant en de in gebruik zijnde looncomponenten tabel de betreffende codes ook ondersteunt. Dit betreft de codes VAKMU, VAKPU, ATVMU, ATVPU, TVTMU en TVTPU. 

Bij een uitdiensttreding zal, wanneer je van deze mogelijkheid gebruik maakt, automatisch het openstaande verlofsaldo als inhouding, dan wel uitbetaling op het salaris worden geboekt. De boeking wordt tot het sluiten van de week automatisch opnieuw berekend, om altijd op 0 uit te komen. De waarden zijn in PMT altijd positief, de code geeft aan of dit een uitbetaling (MU) of inhouding (PU) betreft. 

 

Verlofsaldi bij overplaatsingen

Wanneer jouw PMT omgeving een automatische overplaatsingsfunctie ondersteunt zullen voortaan in het geval van een overplaatsing de verlofsaldi van een medewerker mee verhuizen naar de nieuwe locatie. De verlofsaldi hoeven dan niet handmatig overgeboekt te worden.

 

PMT Personeelstool helpdesk

Op deze help pagina van PMT maken we je wegwijs met onze PMT personeelstool. Binnen dit helpcenter geven we support met helpartikelen voor alle medewerkers, managers en ondernemers. Voor medewerkers is de uitleg over Mijn Rooster en Mijn Beschikbaarheid belangrijk. Ook is er uitleg te vinden over inloggen in PMT en over de PMT app.


Wil je inloggen in de PMT App?

Inloggen doe je met een gebruikersnaam en wachtwoord. Bij sommige winkels kun je inloggen via een link in de personeelsportal. Heb je de app nog nooit gebruikt? Vraag dan aan je leidinggevende om je aan te melden voor de app. Je ontvangt dan een mail met een activatielink of een QR code. In dit artikel op onze help site geven we verdere uitleg over de PMT App als je er niet uitkomt.