Hoe wordt het verlofsaldo berekend?

Wanneer u gebruik maakt van de verlofmodule kunnen de verlofsaldi door PMT berekend worden. 

Het saldo wordt wekelijks berekend door het toevoegen of aftrekken van de uren van de vorige week. Het saldo van de vorige week wordt dus opgeslagen als het startsaldo van de huidige week. Dit gebeurt op zondag.

Wanneer het startbalans van een week niet in onze database zit, wordt de berekening gedaan met het laatst beschikbare saldo.

1. Verlofopbouw 

Oorspronkelijk is PMT gebouwd om de contracturen per week te berekenen. Een maal per jaar, bij voorkeur op 1 januari, worden de jaarlijkse verlofdagen en atv-uren aangepast (op basis van de nieuwe contracten).

Automatische boeking ATV
Indien in het contract van de medewerker ingesteld is dat de ATV per week wordt opgenomen (ATV opnemen p/wk) wordt er automatisch een boeking gedaan van het aantal ATV uren op de zondag.

2. Opbouw per jaar

Een fulltime medewerker met een 40-uren contract heeft recht op 24 verlofdagen per jaar. In week 40 krijgt deze medewerker een nieuw contract van 32 uur per week. Het huidige jaar heeft 52 weken:

 • Startsaldo week 1 = 16 uur
 • Verlofafbouw = 128 uur

In dit voorbeeld is het huidige saldo 40/5 x 24 = 192 uur (jaarlijks verlofrecht) + 16 uur (startsaldo) – 128 uur (verbruikte uren) = 80 uur.

Het nieuwe verlofsaldo wordt dan als volgt berekend:

 • Voor week 1 t/m 39: medewerker heeft recht op (26 / 52) x 39 weken = 18 dagen,

oftewel 40 / 5 x 18 = 144 uur

 • Voor week 40 t/m 52: medewerker heeft recht op (24 / 52) x 13 weken x (32 / 40) = 4,8 dagen, oftewel 32 / 5 x 5,2 = 30,72 uur
 • Het nieuwe balans is dus: 16 + 144 + 30.72 – 128 = 62,72

Formule berekening nieuwe balans = startsaldo + verlofuren oude contract + verlofuren nieuwe contact – verbruikte uren (verlofafbouw).

 

3. Opbouw per week

Verlofopbouw wordt normaal berekend per contract, per week. Wanneer een medewerker meerdere contracten heeft in één week., wordt de opbouw berekend voor elk contract en dan opgeteld tot een weektotaal.

De manier waarop de verlofopbouw precies werkt is afhankelijk van de winkelopties en contractinstellingen. (zie winkelopties en contractinstellingen)

De berekening van de saldo-opbouw is gebaseerd op een basisdeel en een einddeel. Het basisdeel geld voor de berekening voor alle saldo’s. De formule voor het basisdeel is als volgt:

 • R = rechten in dagen per jaar
 • H = uren voor opbouw per week (de som van alle geboekte uren+ / loontypes: G, Z*, VAK, OV, F, BV*, EXCH (dus geen atv)).
 • W = aantal weken voor het huidige (gebaseerd op NEN 2772)
 • Opbouw = (R / W ) x (H / 5)
 • Wanneer de atv-opbouw is gebaseerd op gewerkte uren, dan moet het resultaat van bovenstaande formule vermenigvuldigd met: (1 / (1 – (R x 8) / (W x 40)))

In het einddeel moeten de uitgesloten uren afgetrokken worden. Uitgesloten uren (X) zijn::

 • Voor ATV, X = som van alle Z* en OV* uren
 • Voor verlof, X = som van alle OV* uren

De uren worden afgetrokken door het resultaten te vermenigvuldigen met het basisdeel X / H.

Let op: maximum atv-opbouw is 3 uur per week.

NEN 2772 = een Nederlandse norm die de nummering van de weken in het jaar beschrijft. Deze norm stelt bijvoorbeeld dat de week op maandag begint, maar ook wanneer het nieuwe jaar begint. Door deze norm hebben de jaren meestal 52 weken, maar soms ook 53 weken. PMT houdt hier rekening mee.

Let op: waar ATV niet wordt opgebouwd over ziekte uren is dit wel het geval bij zwangerschapsverlof. Bij zwangerschapsverlof loopt het ATV saldo op en vindt er geen automatische opname plaats. 

 

PMT Personeelstool helpdesk

Op deze help pagina van PMT maken we je wegwijs met onze PMT personeelstool. Binnen dit helpcenter geven we support met helpartikelen voor alle medewerkers, managers en ondernemers. Voor medewerkers is de uitleg over Mijn Rooster en Mijn Beschikbaarheid belangrijk. Ook is er uitleg te vinden over inloggen in PMT en over de PMT app.


Wil je inloggen in de PMT App?

Inloggen doe je met een gebruikersnaam en wachtwoord. Bij sommige winkels kun je inloggen via een link in de personeelsportal. Heb je de app nog nooit gebruikt? Vraag dan aan je leidinggevende om je aan te melden voor de app. Je ontvangt dan een mail met een activatielink of een QR code. In dit artikel op onze help site geven we verdere uitleg over de PMT App als je er niet uitkomt.