CAO instellingen

In PMT zijn de regels uit onder andere de Centrale Arbeidsovereenkomst (CAO) en Arbeidstijdenweg (ATW) geprogrammeerd. Je kunt in PMT instellen aan welke CAO jouw organisatie moet voldoen en wat voor waarschuwing je wilt krijgen bij het overtreden van een van deze regels. De ATW regels zijn voor elke organisatie gelijk. Daarnaast zijn er PMT regels waar je bijvoorbeeld de regels rondom het aanvragen van verlof in kunt stellen.

Let op! Bij veel winkels zijn de CAO regels geconfigureerd door de organisatie. Dit betekent dat je (als bedrijfsleider, afdelingsmanager, enz.) de CAO instellingen niet kunt aanpassen. In dit geval zal je het kopje ‘CAO instellingen’ ook niet vinden in jouw menu. De CAO instellingen op organisatie niveau zijn leidend.

CAO instellingen

De pagina CAO instellingen vind je door naar Configuratie -> Winkel Instellingen -> CAO instellingen te gaan. Je ziet nu een overzicht van de CAO’s die voor jouw winkel gelden, de Arbeidstijdenwet en de PMT regels. In dit voorbeeld zie je de CAO’s en overige regelingen die gelden voor een bepaalde supermarkt. 

Als je een van deze regelingen openklikt zie je de regels staan. Bij het klikken op een van de regels zie je vier instelmogelijkheden.

Uit: Regels van CAO's die niet van toepassing zijn op de winkel (bijvoorbeeld levensmiddelen groothandel i.p.v. CAO levensmiddelenbedrijf) kunnen uitgezet worden. In dat geval worden de roosters niet getoetst op de CAO regel.
Toepassen: Regels worden toegepast, maar er verschijnt geen melding in het rooster bij overtreding.
Toepassen & waarschuwen: Er verschijnt een melding bij het overtreden van de regel, maar het rooster kan nog steeds verstuurd worden.
Toepassen & blokkeren: Er verschijnt een melding bij overtreding en het rooster kan niet verstuurd worden totdat het rooster aan de regel voldoet.

PMT Regels
Naast deze CAO regels en de arbeidstijdenwet, zie je ook een kopje PMT regels staan op deze pagina. Met deze PMT regels kun je als bedrijfsleider bepalen waaraan bijvoorbeeld een ruilverzoek moet voldoen. Medewerkers zullen bij het zoeken van een vervanger zo de juiste kandidaten voor de vrijgekomen dienst doorkrijgen in de lijst met voorgestelde vervangers.

De PMT regels worden op eenzelfde manier ingesteld als de andere CAO regels. Meer informatie over de zoek vervanger regels lees je hier.

CAO instellingen in Planning Maken 
Het grote belang van het juist instellen van de juiste CAO regels is dat je ervoor zorgt dat de planner zich aan jouw, dan wel aan de CAO- en Arbeidstijdenwet regels houdt. De planner zal tijdens het roosteren meerdere gele dan wel rode uitroeptekens zien in Planning Maken.

Geel uitroepteken: Dit is een waarschuwing. De CAO regel wordt getoond zodra u met uw muis over het uitroepteken zweeft. Het rooster kan nog wel worden verzonden.
Rood uitroepteken: Dit betekent dat deze CAO regel verplicht is. Het rooster zoals ingevuld voldoet niet aan een verplichte regel. Het rooster kan nu niet worden verstuurd.

Met het instellen van de CAO regels geef je de kaders aan waarbinnen de planner te werk kan gaan zonder dat je dit zelf wekelijks moet controleren.

Let op: Zie je een toeslag of een CAO regel niet terug komen bij een medewerker? Dan kan dit komen omdat in de contractinstellingen van de medewerker ‘CAO toeslagen toepassen’ op ‘Nee’ staat. Controleer dan ook altijd direct of de contractinstellingen van de medewerker goed staan ingesteld. Regels die betrekking hebben op de Arbeidstijdenwet worden altijd toegepast.

WAB functionaliteiten 

Vanaf 2020 zijn er enkele nieuwe regels toegevoegd vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze regels kunnen geactiveerd worden in de ‘CAO instellingen’. 

Aanvulling WAB regels per 27 maart 2024
Er is een verduidelijking gekomen in de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) en de verhouding hiervan tot de Arbeidstijdenwet (ATW). In de WAB is opgenomen dat een oproepkracht per oproep minimaal 3 uren moeten worden uitbetaald. In de ATW is bepaald dat medewerkers van 15 op schooldagen maximaal 2 uur mogen werken. Inmiddels is bekend dat in dit geval de ATW boven de WAB gaat. Dit betekent dat een 15 jarige dus maximaal 2 uur op een schooldag mag werken en je hier dus niet hoeft te voldoen aan de minimale oproepduur van 3 uur. Wij hebben daarom in PMT de regels met betrekking tot deze wetgeving aangepast.

Er zijn nieuwe regels ingericht om deze situatie te ondersteunen.

WBNG.1: Voor medewerkers tot en met 15 jaar met een oproepovereenkomst geldt een minimale oproepduur van 3 uur op niet schooldagen.
WBNG.2: Voor medewerkers van 15 jaar met een oproepovereenkomst geldt een minimale oproepduur van 2 uur op schooldagen.
WBNG.3: Voor medewerkers van 16 jaar en ouder met een oproepovereenkomst geldt een minimale oproepduur van 3 uur

Overige WAB regels
De WAB.2 regel: Voor deze regel wordt er een WAB teller getoond in ‘Rooster maken’. Deze WAB-teller is ingericht voor alle werknemers onder de 21 jaar die onder oproepovereenkomst werken en een all-in salaris ontvangen. Voor deze groep medewerkers geldt dat zij niet meer dan 48 uur per vier weken verloond mogen worden voor de lage WW-premie. Het maximaal aantal in te plannen uren is in de WAB-teller voor deze medewerkers ingericht op 40 uur. Hierin is rekening gehouden met de ATV en Snipperdagopbouw die wordt uitbetaald in het all-in loon van de medewerker

De WAB.3 regel: Deze regel kan geactiveerd worden zodat er naast de WAB-teller ook een signalering komt voor een medewerker die boven de 130% geplande uren ten opzichte van zijn contracturen per periode uitkomt. Deze melding wordt enkel getoond voor medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd én een vaste urenomvang.

PMT Personeelstool helpdesk

Op deze help pagina van PMT maken we je wegwijs met onze PMT personeelstool. Binnen dit helpcenter geven we support met helpartikelen voor alle medewerkers, managers en ondernemers. Voor medewerkers is de uitleg over Mijn Rooster en Mijn Beschikbaarheid belangrijk. Ook is er uitleg te vinden over inloggen in PMT en over de PMT app.


Wil je inloggen in de PMT App?

Inloggen doe je met een gebruikersnaam en wachtwoord. Bij sommige winkels kun je inloggen via een link in de personeelsportal. Heb je de app nog nooit gebruikt? Vraag dan aan je leidinggevende om je aan te melden voor de app. Je ontvangt dan een mail met een activatielink of een QR code. In dit artikel op onze help site geven we verdere uitleg over de PMT App als je er niet uitkomt.